Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Mọi câu hỏi (thắc mắc) xin được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:
- Tên cơ quan tiếp nhận: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Địa chỉ liên hệ: 02A Điện Biên Phủ,Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.
- Số điện thoại: (0257)3 552 868.
- Địa chỉ thư điện tử: skhdt@phuyen.gov.vn
Hỏi đáp
Về chế độ thù lao đối với Chủ tịch Hội Khuyến học phường, xã
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập